Geballoteerd door de Haagse Kunstkring en te licht bevonden

De Haagse Kunstkring leek me een aardige plek leek om te exposeren. Heb me dus aangemeld voor lidmaatschap. Kennissen, van de Haagse Kunstkring, vonden dat ik daar wel thuis zou horen. Maarten van Noort en Greetje van den Akker kwamen op bezoek om te balloteren. Al gauw merkte ik dat één en ander niet in de smaak viel. Wat moest ik van een opmerking als ‘Je hebt wel een expressief kleurgebruik’ denken? Ik kreeg ook de rare vraag van Van Noort ‘door wie ik beïnvloed was?’. Ik zou per e-mail de uitslag horen. Op mijn opmerking dat het moeilijk was om iemand persoonlijk een slechte boodschap te brengen, werd gezegd dat eerst met vier personen vergaderd moest worden. Afwijzing of toelating werd altijd per e-mail afgehandeld. Greetje van den Akker nam afscheid met de worden: “Wel, mijnheer, ik wens u veel succes met uw werk”. En Maarten van Noort met ‘Misschien tot ziens’. Dat zei me genoeg. Vergaderen en e-mail hadden ze achterwege kunnen laten. Wat ik ze heb laten zien: een tekening van een model, acrylschilderijen van modellen, naakt en gekleed en landschappen, aquarellen van landschappen en stillevens, pentekeningetjes en keramiek. En een heel naturalistisch en preciese aquarel uit 1982, van een viskotter, om mijn ontwikkeling te illustreren. En mijn fotoboek ‘Goede Vaart-Visserij in beeld’. Werd wel opengeslagen. Maar al snel opzij geschoven. Wel de vraag of ik het ook geschreven had. Ja, dus.

De beoordeling:

Beste Bert,

Donderdag 16 februari zijn we op atelierbezoek geweest. Het was een tamelijk lang bezoek waarbij we veel hebben gezien en gehoord.

Na overleg zijn we echter tot de conclusie gekomen dat je helaas nu niet kunt worden toegelaten tot het werkend lidmaatschap van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring.

Ter toelichting.

Je werkt met inzet, doet al jaren aan modeltekenen en je kon genoeg werk laten zien.

Daar staat tegenover dat wat je maakt toch wat eenzijdig is: je hebt een beperkte keuze van onderwerpen waarbij tegelijkertijd geldt dat de schilderijen nogal inwisselbaar zijn. 

Beslissend was uiteindelijk dat het werk inhoudelijk weinig zeggingskracht heeft en daardoor nogal illustratief van karakter is.  Voor ons werd niet zichtbaar welke visie je hebt op de kunsten en wat je persoonlijke betrokkenheid inhoudt. We misten reflectie op de inhoud en we zagen als gevolg daarvan weinig ontwikkeling.

De unanieme conclusie is dan ook dat het werk op dit moment niet voldoende getuigt van professioneel kunstenaarschap.

Dit neemt niet weg dat het getoonde werkplezier kan leiden tot een verdere ontwikkeling als kunstenaar. Wellicht dat daarom op een later moment opnieuw een nieuwe poging gedaan kan worden om het lidmaatschap van de Haagse Kunstkring aan te vragen.
Het spijt me dat ik u deze teleurstellende boodschap moet overbrengen.

Met vriendelijke groet,

namens de Ballotagecommissie van de Haagse Kunstkring,

Maarten van Noort

Uit bovenstaande beoordeling spreekt vooral arrogantie. Ik heb op het internet hun eigen werk bekeken. Werk van Greetje van den Akker heb ik circa tien jaar geleden gezien. Een enorm doek met daarop in goudverf een vaag portret, soort zweetdoek van Christus. Vond dat wel aardig. Na de afwijzing op Internet nog eens gekeken naar haar werk. Allemaal dit soort doeken, op dezelfde wijze met dezelfde kleuren gemaakt. Blijkbaar al tien jaar hetzelfde. Zij meent dus mijn werk “toch wat eenzijdig is: je hebt een beperkte keuze van onderwerpen waarbij tegelijkertijd geldt dat de schilderijen nogal inwisselbaar zijn”. Mijn oordeel over haar werk: indrukwekkend vanwege het formaat. Maar, eentonig en inwisselbaar, als je er één gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Maarten van Noort kan keurig bergen en boompjes schilderen. Échte landschappen’. Nogal eenzijdig van onderwerp. Wel in een modern jasje gegoten door ze in een kader met een onverzorgde uitstraling te zetten. Zijn aquarellen en studies zijn beneden de maat. Hij toont weinig fantasie en een heel beperkt en saai kleurgebruik. De criteria ‘illustratief, eenzijdig, beperkte keuze van onderwerpen waarbij tegelijkertijd geldt dat de schilderijen nogal inwisselbaar zijn’, zijn zonder meer van toepassing op het werk van beide beoordelers. Ze zijn gediplomeerd. Gediplomeerden kunnen zonder ballotage lid van de Haagse Kunstkring worden. Zonder diploma waren ze op hun eigen criteria afgewezen.

Bijzonder arrogant is: “Beslissend was uiteindelijk dat het werk inhoudelijk weinig zeggingskracht heeft en daardoor nogal illustratief van karakter is.  Voor ons werd niet zichtbaar welke visie je hebt op de kunsten en wat je persoonlijke betrokkenheid inhoudt. We misten reflectie op de inhoud en we zagen als gevolg daarvan weinig ontwikkeling” Wat moet een mens met deze flauwekul? Ik dacht dat een beeldend kunstenaar (mag ik me nog wel zo noemen?) op zijn werk beoordeeld wordt en niet op zijn praatjes. Ben toch geen standwerker? En ‘íllustratief’, wat bedoelen ze daar in Godsnaam mee? Dat kun je van iedereen zeggen.

Zeggingskracht? De ‘zweetdoeken’ van Greetje van den Akker moeten het vooral van hun formaat hebben. Groot imponeert. Maar zeggingskracht? De één zal er door geroerd worden, de ander niet. En die brave landschapjes van Maarten van Noort, hebben die zeggingskracht? Mij doen ze niets. Leuk en best aardig gemaakt. Maar zeggingskracht? Misschien leuk als illustraties in een reisgids of bij verhalen die zich in een ‘echt landschap’ afspelen.

Ik ben bijna 73 jaar en. Het zal mij niet van mijn stuk brengen. Maar, wat als een beginnend kunstenaar zo’n beoordeling krijgt? Beginnend betekent vaak vooral onzeker. Zo’n oordeel zou een jong beginnend kunstenaar creatief gezien de nek omdraaien. Bij Art&Jazz hebben we geen ballotage. Wat ik eerst wel vreemd vond. Maar onze penningmeester zei dat mensen die zich niet thuis voelen binnen Art&Jazz vanzelf weer vertrekken. Dat is tot nu toe juist gebleken. En zo geven wij ieder een kans.

Aardig dat ik het later nog eens mag proberen. Een vriend vond dat gezien mijn leeftijd een cynische opmerking. En ik concludeer uit het voorgaande, dat de Haagse Kunstkring een zeer elitaire club is. Daar wil ik niet bij wil horen. Er zijn meer plekken om te exposeren.

Bert Scheijgrond, Scheveningen, 5 maart 2023

PS

Drie mij bekende medekunstenaars hebben zich in dezelfde periode ook voor ballotage voor de Haagse Kunstkring aangemeld. Zij kregen alle drie exact dezelfde brief:

Geachte ………………………………..

Afgelopen dinsdag 9 mei heeft de Ballotagecommissie van de Haagse Kunstkring vergaderd over de kandidaten die zich in de periode voorafgaand aan de vergadering hebben aangemeld voor ballotage. Na overleg zijn de leden van de commissie tot de conclusie gekomen dat u helaas niet kunt worden toegelaten tot het werkend lidmaatschap van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring.

Ter toelichting.
De Haagse Kunstkring is een vereniging van kunstenaars die een professionele kunstopleiding hebben afgerond en aantoonbaar actief zijn binnen hun vakgebied.

Zijn er bij de ballotage kandidaten die een dergelijke opleiding niet hebben genoten, dan kijkt de commissie naar de mate waarin het werk van de kandidaat als professioneel kan worden beschouwd.

De commissie hanteert daarbij een aantal criteria die ook vermeld staan op het inschrijvingsformulier.

Na uitgebreide bestudering van het ingeleverde documentatiemateriaal, de eigen website (indien aanwezig) en eventuele andere bronnen, heeft de commissie geconcludeerd dat aan de gestelde criteria onvoldoende wordt voldaan.

De unanieme conclusie is dan ook dat het werk op dit moment niet genoeg getuigt van professioneel kunstenaarschap.

Dit neemt niet weg dat u zich als kunstenaar verder kunt ontwikkelen. Wellicht dat daarom op een later moment opnieuw het lidmaatschap van de Haagse Kunstkring kan worden aangevraagd.

Het spijt me dat ik u deze teleurstellende boodschap moet overbrengen.

met vriendelijke groeten,

maarten van noort

namens het bestuur BK,D&A

Een standaardbrief dus. Overigens beweerde een lid van de Haagse Kunstkring dat de brief die ik ontvangen heb, ook een (andere) standaardbrief is. De Haagse Kunstkring had te maken met financiële problemen. Mogelijk werden om die reden vorig jaar makkelijker leden aangenomen (‘o.a. één kennis van me die eerder afgewezen was). Blijkbaar heeft men nu voldoende leden om de financiële problemen het hoofd te bieden. En vooral een hoge pet op van zichzelf.

Bert Scheijgrond, Scheveningen, 25 mei 2023